Ürün ve Hizmet Yönetimi

Satışını yaptığınız veya üretimde kullandığınız tüm ürün, hizmet, hammadde ve yarı mamullerinizi kaydedin, gruplandırın ve kataloglar oluşturun.

 • Ürün ve hizmetlere alınan ek vergileri (örneğin ÖTV) girerek maliyet analizleri yapın
 • Ürünün üretilmesi için gerekli materyalleri belirleyip, üretim emirlerinde bunlardan ne kadarının kullanıldığını takip ederek maliyet hesaplamaları yapın
 • Ürünlerden ve hizmetlerden oluşan paketler belirleyin

Stok işlemleri

Ürün, ürün paketi, hammadde ve yarı mamul stoklarınızı tutun. Siparişlerde otomatik stok çıkışı yapılsın, zamanınız size kalsın.

 • Satışı yapılan ama henüz teslim edilmemiş ürünler rezerve stoğa geçirilir. Bu sayede mükerrer satışın önüne geçilmiş olur
 • Giriş, çıkış, düzeltme ve ziyan stok hareketleri oluşturun
 • Stok girişlerine ait alış faturalarını takip edin
 • Depolar oluşturarak çoklu depo yönetimi yapın

Üretim

Ürün reçetesine göre üretim emri verin veya planlama yapın; harcanan materyal için otomatik stok düşümü yapın, maliyetlerinizi takip edin

 • Ürün reçeteleri tanımlayın
 • Üretim planlamaları yapın
 • Siparişe ait veya bağımsız üretim emirleri oluşturun
 • Üretim emri tamamlanınca kullanılan materyalleri söyleyin TORK Yalın ERP sizin yerinize otomatik stokları ayarlasın
 • Üretimle alakalı maliyet analizleri yapın

Satın Alma

Ürün, Hizmet, Hammadde ve Yarı Mamüller için satın alma emirleri verin alış faturalarının ve ödemelerin takip edin.

 • Siparişe ait veya bağımsız satın alma emirleri oluşturun
 • Alınan teklifleri değerlendirin
 • Alış faturalarını takip edin
 • Satın alma emri tamamlanınca eğer stoğu tutulan ürünler varsa TORK Yalın ERP sizin yerinize stok girişlerinizi yapsın

Çoklu Şube Desteği

Şubeler tanımlayıp şubede çalışan personelleri, yapılan satışları, tutulan stokları, alınan ödemeleri ayrı ayrı takip edin.

 • Şube bazlı personel tanımlayın. Şubelerde çalışan personeller sadece kendi şubeleri için işlemler yapabilir
 • Şube bazlı kasa ve banka hesapları tanımlayın
 • Şubede yapılan satışları ve stok hareketlerini takip edin