İş Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

Nihan Yılmaz - İçerik Uzmanı
7 dakika
İş Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş takibi, şirket kültürü oluşturmada ve kurumsallaşmaya giden yolda kritik öneme sahiptir. Gün içerisinde bir çok yapılacak iş vardır. Önceliklerin belirlenmesi ve işlerin atlanmaması için çeşitli araçların kullanılması elzemdir. İş takibi, işin kimin yapacağı ve ne zaman sonlanacağı ile fazlasıyla ilgilenir. İşletmenin tam kapasitede çalışması için hem kişilerin hemde süreçlerin belirlenmiş olması gerekir. 

Farklı sektörlerdeki şirketlerin başarısı, iş takibi ve iş planlaması süreçlerinden geçer. Personel, ekip ve departmanlar arası iş ve görev atamaları ve bu iş ve görevlerin takipleri için dinamik bir sisteme ihtiyaç vardır. Sağlıklı iş planı uygulanmaması sebebiyle görevler zamanında tamamlanamaz. Bu sebeple süreçler de görevlerin diğer aktörleri tarafından izlenemez. İşlerin takip edilememesi veya her iş sürecinin ayrı ayrı takip edilmesi şirketlerin iş süreçlerini olumsuz etkileyen faktörlerdir. İş takiplerinin zamanında ve etkili bir şekilde yapılması, şirketlerin başarısında ana faktörlerden biridir.

İş Takibi Nedir?

İş takibi; iş akışlarını kurma, yönetme ve denetleme imkanı veren bir süreçtir. Hem işleri hem de çalışanları takip etmeyi ve yönetmeyi sağlayan iş takibi, iş akışlarının planlanmasında önemli bir faktördür. Mikro ve makro ölçekli işletmelerin başarısında ve rekabetinde öne çıkan bir aktördür.

İş Takibi Nasıl Yapılır?

İş takibi olmayan işletmeler, şirket kültürünün ve kurumsallaşmanın tam olarak tamamlanmadığı kuruluşlardır. İş akışları belirlenmemişse görev tanımları da tam olarak yapılmamış demektir. Bu sebeple işletme, tam kapasitede çalışamaz. İş takibi süreçleri, sektörlere göre farklılık gösterebilir. İş takibinde şunlar yerine getirilmelidir;

 • İşletmenin iş koluna göre mümkün olduğunca bütün süreçler otomasyon ve bulut sistemleri ile her yerden takip edilebilmelidir.
 • Otomasyon ve bulut sistemleri, şirkete ait iş süreçlerine her yerden ulaşmayı ve daha etkili takibi sağlar.
 • İş takibinde anlık bildirimler ve geri dönüşler önemlidir. Bu sebeple iş takibi kurgusu, anlık bildirim almak ve vermek üzerine tasarlanmalıdır.
 • İş takibi yönetimi, talep edilen dokümanlara ya da arşivlere mekandan bağımsız olarak ulaşabilmelidir.
 • İş takibi için şirket içi görev tanımları net olarak belirlenmeli ve çalışanların görev tanımına uygun olarak görev yapıp yapmadığı denetlenmelidir.
 • Muhasebe raporları gibi şirket içi raporlara önem verilmelidir. Raporlar, iş performansı ölçümü için asli unsurlardır. Aynı zamanda kar ve zarar durumundan çalışanların performansına kadar birçok konuda iş takibi sağlar.

İş Takip Programı Nedir?

İş takip programı, iş takibi süreçleri için şirketlerin ihtiyaç duyduğu araçları sağlayan yazılımlardır. İş süreçlerini sistematik hale getiren iş takip mekanizmalarıdır. İşlerin veya görevlerin yerine getirilmesi için insan kaynağının efektif bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesini sağlar.

İş Takip Programı Avantajları Nelerdir?

İş takip programı, şirketlerin rutin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli ve önemli araçlardır. İş takiplerini dijital ortama taşıyan iş takip programı avantajları şunlardır;

 • İş takiplerinde hata payını azaltır.
 • Kağıt israfını önleyerek çevreye dolaylı katkı sağlar.
 • İşlerin üretkenliğini ve genel olarak verimliliği artırır.
 • Şirketlerin karlılığını artırır.
 • İş süreçlerini standartlaştırır.
 • İşlerin ve süreçlerin dijital ortamda tek bir arayüzde takibini sağlar.
 • Gereksiz ya da eksik adımları belirlemeyi, görmeyi ve gerektiğinde değiştirmeye imkan verir.
 • İş takibini otomasyonlaştırarak, gereksiz işlerin ve süreçlerin önüne geçer.
 • Personelin ve yöneticilerin iş yükünü azaltır, asli görevlerine odaklanmalarını sağlar.

Online iş takibi özelliği ile fark yaratan bir işletme olmak ve dijitalleşmenin işinize sağlayacağı tüm faydaları hemen bugün deneyimlemek istiyorsanız buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilir veya bizimle online görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

  Sağlıklı günler dilerim.