Yeni GİB Tebliğine Göre e-Dönüşüm Zorunlu Geçiş Tarihleri

TORK
7 dakika
Yeni GİB Tebliğine Göre e-Dönüşüm Zorunlu Geçiş Tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), geçtiğimiz aylarda yayımladığı Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Tebliği, firmaların e-dönüşüm sürecine ışık tutuyor. Tebliğde e-dönüşüm zorunlu geçiş tarihleri de yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren birçok e-dönüşüm uygulaması start alıyor. E-dönüşüm tarihleri, aynı zamanda e-dönüşüm uygulamalarını kullanmaya başlamak için son tarih oluyor. Peki, e-dönüşüm zorunlu geçiş tarihleri nedir?

e-Dönüşüm Nedir?

E-dönüşüm, her tarafı saran dijitalleşme dönüşümünün devlet tarafını temsil ediyor. E-dönüşümle şirketlere ve dolaylı olarak halka çeşitli kolaylıklar sağlamak hedefleniyor. Özellikle KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine katkı sağlayan e-dönüşüm, “uçtan uca hizmet” temelinde tasarlanıyor. Farklı sektörlerdeki işletmeler, KOBİ’ler ve serbest meslek erbapları gibi birçok iş koluna yenilikler ve hız getiren e-dönüşüm, çağa ayak uyduran dijital dönüşüm sürecidir.

e-Dönüşüm Uygulamaları Nelerdir?

E-dönüşüm, birçok elektronik uygulamayı da beraberinde getiriyor. E-faturadan e-arşive, e-yedeklemeden e-imzaya kadar dijitalleşmeyi simgeleyen uygulamalar e-dönüşüm bünyesinde hayata geçirilecek.

e-Dönüşüm uygulamaları şunlardır;

  • e-fatura: Faturalandırma süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyan e-fatura, matbu fatura basımı, fatura yazımı ve fatura gönderimi gibi işlemlere gerek bırakmıyor. Her fatura işlemi elektronik ortamda kısa sürede gerçekleşebiliyor. GİB’de kayıtlı yaklaşık 63 bin e-fatura kullanıcısı yer alıyor.
  • e-arşiv: Elektronik fatura sistemine dahil olan bir fatura türü olan e-arşiv, gönderilen dijital faturalardır. E-arşiv sistemini kullanabilmek için e-fatura uygulamasına kayıt olmak gerekiyor.
  • e-yedekleme: Arşivlenmek istenen belgelerin dijital ortamda yedeklendiği sistemdir. Herhangi bir zamanda yedeklenen belgelere ulaşılabilir. Böylece, aynı zamanda yangın, deprem veya bilgisayar çökmesi gibi durumlarda kritik belgeler korunmuş olur.
  • e-irsaliye: E-fatura sistemine kayıtlı işletmelerin karşı tarafa faturaları ilettikten sonra dijital ortamda irsaliye hazırlayıp gönderebilmesini sağlayan e-irsaliye, “sevk irsaliyesi” olarak da kabul ediliyor.
  • e-defter: Tutulması gereken defterlerin elektronik ortama taşındığı bir sistemdi. E-deftere dahil olanların noter onayı alması gerekmez. Defter arşivleme sorununu da ortadan kaldıran sistem, devletle ve işletmeler arasında düzenli bir işleyiş sağlıyor.
  • e-mutabakat: Alacak verecek mutabakatlarının dijital ortama taşındığı sistemdir. Sistem ile cari hesaplara karşı tarafın da ulaşması sağlanabilir.
  • e-imza: Islak imza yerine geçen e-imza, kimlik bilgileri ile dijital imzalama işlemidir.
  • Diğer e-dönüşüm uygulamaları: e-bilet, e-denetleme, e-kayıt ve e-saklama gibi farklı e-dönüşüm uygulamaları da bulunmaktadır. Bu sistemlere gönüllü olarak dahil olunabilir.

e-Dönüşüm Zorunlu Geçiş Tarihleri

GİB’in Elektronik Dönüşüm Uygulamaları Tebliği taslağı 15 Nisan 2019 tarihinde duyuruldu. 19 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ, mükellef gruplarının kullanacağı e-dönüşüm uygulamalarının detaylarını içeriyor. Yeni tebliğde aynı zamanda e-dönüşüm zorunlu geçiş tarihleri de yer alıyor.

E-dönüşüm zorunlu geçişle ilgili detaylar şöyle;

E-arşiv fatura kullanma zorunluluğu: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların toplam tutarı 30 bin TL’yi geçerse, mükellefler GİB e-Belge Düzenleme Portalı üzerinden e-arşiv fatura düzenleyecek.

E-faturaya kayıtlı mükelleflerin e-arşive zorunlu geçişi: E-fatura sistemine kayıtlı olma zorunluluğu olan mükellefler, e-arşiv fatura uygulamasını da kullanmak zorunda. E-arşiv zorunlu geçişleri, mükelleflerin türlerine göre 1 Ocak 2020 veya 1 Temmuz 2020 tarihlerinde olacak.

E-ticaret platformları ve internet reklam aracılarının e-fatura ve e-arşiv faturaya zorunlu geçişi: İnternetten satış platformlar, internette reklam yayınlayanlar ve internet reklam aracıları, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-fatura ve e-arşiv fatura sistemini kullanacak.

E-serbest meslek makbuzuna zorunlu geçiş: Serbest meslek erbabı mükelleflerin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren e-serbest meslek makbuzu hazırlamak zorunda olacak.

Akaryakıt sektörü mükelleflerinin e-dönüşüm zorunluluğu: Akaryakıt sektörü lisansı olan mükellefler, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter uygulamasına geçecek. Bu mükellefler e-fatura ve e-arşiv sistemine 1 Temmuz 2020 itibariyle geçmek zorunda olacak.

Sebze ve meyve tüccarlarının e-belge zorunluluğu: Hal sistemine kayıtlı sebze ve meyve ticareti yapanlar ve komisyoncular, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-belgeler düzenlemek zorunda olacak. Bu belgeler arasında; e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-defter uygulamaları bulunuyor.

Çiftçi alışverişlerinde e-müstahsil makbuzu zorunluluğu: E-fatura sistemine kayıtlı bütün mükellefler, çiftçilerden aldıkları zirai ürünler karşılığı olarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu düzenleyecek.

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri için e-belge düzenlemesi: Adı geçen mükellefler, sigorta poliçeleri, komisyon giderleri ve banka dekontları için e-belge düzenleyebilecek. Döviz şirketleri de, döviz alım-satım ve gider belgelerini e-belge olarak düzenleyebilecek.

Demir çelik sektörü mükelleflerinin e-irsaliye geçiş zorunluluğu: Demir çelik ve madencilik sektörlerindeki mükelleflerin, 1 Temmuz 2020 itibariyle e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu bulunuyor.

Sizde e-Dönüşüm ile fark yaratan bir işletme olmak ve dijitalleşmenin işinize sağlayacağı tüm faydaları hemen bugün deneyimlemek istiyorsanız buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilir veya bizimle online görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

Sağlıklı günler!