Yalın ERP Nedir?

TORK
4 dakika
Yalın ERP Nedir?

TÜİK tarafından 2015 yılında açıklanan verilere göre toplam girişim sayısının %99,8’ini KOBİ'ler oluşturuyor. Fakat bu işletmelerin sadece %55’i kendilerini dijitalleşme sürecine hazır hissediyor. 

Sizce oran neden bu kadar az?

Bilgisayar okur/yazarlığımız çok mu düşük? Yoksa yeteri kadar sofistike, yetenekli ve kaliteli sistemler üretemiyor muyuz? Dijitalleşmenin önemini tam anlamıyla kavramamız için daha çok mu yolumuz var? Tabii ki bunların hiçbiri değil. Her işletme süreçlerine hız katacak ve hatayı minimuma indirecek dijital çözümlere sahip olmak ister. 

Çözüm; çok kapsamlı ya da nispeten daha basit programlar mı?

Mikro ya da küçük ölçekli bir işletmeyi ele alalım. İhtiyaçlarının büyük bir oranı stok takibi ve fatura kesmek sayılabilir. Bu ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak çözümler bulması günümüzde çok kolay. Üstelik çok da ekonomik. 

Büyük işletmelerin ise ihtiyaçları tabii ki daha kapsamlı. İş süreçleri yönetimi, evrak/belge yönetimi, kalite yönetimi, bakım yönetimi, otomasyon yönetimi, muhasebe ve daha birçoğu sayılabilir. ERP yani “Kurumsal Kaynak Planlama” sistemleri tam da bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyor. Fakat bu tip uygulamalar kapsamları gereği maliyetleri oldukça yüksek, kullanımı zor, hantal işleyen, uzmanlık ve eğitim gerektiren, ayrıca sizi uzun yıllar kendisine bağlayan sistemlerdir. Amacınız buysa, birçok seçenek bulabilirsiniz.

Küçük-orta, orta ve orta-büyük ölçekteki işletmeler için seçeneklerimize bir göz atalım. Bu tarz işletmelerin çoğu, ihtiyaçlarını tamamen karşılamayan çözümlere bedel ödeyip, bazı sorunlarını halen eski usullerle halletmeye devam ediyorlar. Şirketlerin hiç kullanmadıkları özelliklere sahip olması, problemleri çözmek yerine ekstra maliyet (barındırma, uzmanlık, destek ve eğitim gibi) oluşturuyor. Üstelik günün sonunda sonuç yine değişmiyor.

Peki her ihtiyaç için sadece 1 çözüm edinilse?

Tabii ki buda mümkün. Her ihtiyaç için bir çözüm edinebilir (insan kaynakları, CRM, ön muhasebe vb.), fakat birbirinden bağımsız birden fazla sistemi yönetmek ve her bir sisteme ödenecek ayrı meblağlar hem maddi hem de iş gücü anlamında şirketler için gereksiz bir yük oluşturacaktır. 

Peki asıl ihtiyaç nedir?

İhtiyacınız sadece satış süreçlerinizi iyileştirmek, verimliliğinizi arttırmak ve şirketinizi gereksiz birçok unsurdan arındırıp dijital çağa ayak uydurmak ise Yalın ERP ekosistemi tam size göre. “Yalın” çünkü, ERP tanımında geçen bazı alt başlıklar Yalın ERP’de hiç barınmıyor veya daha sade barınıyor. Bunun en büyük nedeni ise küçük-orta, orta ve orta-büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarının çoğunlukla belirli olması. Nedir bu ihtiyaçlar? Bir işletmenin doğru ve seri işlemesi için sahip olması gereken fonksiyonlar Yalın ERP çatısı altında beşe ayrılmıştır. Bunlar;

  • Satış (Teklif, Sipariş) ve CRM
  • Proje Yönetimi ve İş Takibi
  • Stok, Satın Alma ve Üretim
  • İnsan Kaynakları
  • Finans ve Ön Muhasebe (Fatura, Çek, İrsaliye, vb.)

Klasik ERP’lerde yer alan genel muhasebe alt başlığı TORK Yalın ERP’de bulunmaz. Bunun başlıca nedeni ise bugün çoğu işletmenin veya tamamının zaten bir muhasebeci veya mali müşavir ile çalışması ve bu kişilerin yıllardır kullandıkları muhasebe yazılımlarının olmasıdır. Dolasıyla, asıl ihtiyaç olan genel muhasebeden ziyade ön muhasebedir.

Sonuç olarak;

TORK Yalın ERP, girişimcilerin, start-up’ların, kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki firmalar ile üretim yapan şirketlerin asıl ihtiyaçlarına odaklanılarak ve yeni çağın tüm gereklilikleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Program şirketin uçtan uca birçok ihtiyacına cevap vermekle kalmaz, diğer ERP/CRM uygulamalarına göre bu hizmeti çokta ekonomik şekilde sunar.