TORK Yalın ERP Neler İçeriyor?

Tork Destek
14 dakika
TORK Yalın ERP Neler İçeriyor?

TORK'un içerdiği özellikler genel olarak şöyledir;

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

TORK yalın ERP programı, müşteri ve tedarikçi yönetimi için yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle tasarlanmıştır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) süreçlerinde müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak, taleplerle veya sorunlarla ilgili konuları kolaylıkla takip etmeyi sağlar. Elde edilen ve beklenen gelirleri ve alacak verecek bakiyelerini takip ederek, etkin bir müşteri ve tedarikçi yönetimi imkânı verir.

Satış, üretim, satın alma ve teklifler gibi geçmiş tüm işlemlere ve bilgilere tek bir yerden ulaşılabilir. Her türlü bilgiye ve raporlar istenen zamanda elde edilebilir. Değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunuz konularda finansal raporlar, satış raporları ve stok raporları gibi verilere aranan yerde bulunabilir. İşlemlerle ilgili notlar ve görüşmeler ekleyerek, firmalarla iletişim kurulan kişiler kayıt altına alınabilir.

Teklifler ve Fırsat Yönetimi

TORK, teklifler ve fırsatları tek bir alanda takip etmenizi sağlar. Satış ve müşteri yönetimi olanakları ile birlikte teklif ve fırsat yönetimi olanakları ile de dikkat çeker. Pratik bir fırsat yönetimi olanağı tanır. Dosyalar ve tablolar arasında bocalamadan satış süreçlerini yönetme imkânı verir. Satış ekipleri arasında uyumlu bir çalışma sergileme olanağı da veren TORK, satış süreçlerinde düzen kurar. Satış ekibinin verimliliğini de en üst düzeye taşır. 

“Pipeline “görünümü sayesinde tüm teklif ve fırsat yönetimi süreçlerini tek ara yüzde takip etme fırsatı verir. “Sürükle/bırak” özellikli ara yüz, satış süreci yönetimi işlemlerini kolaylaştırır. Satış ekibini de kolayca yönetmeye izin verir. Satış ekibinden kimin ne zaman kiminle görüşeceği, hangi satışla kimin ilgilendiği hakkında istenen zamanda bilgi sahibi olunabilir.

TORK yalın ERP’de şablonlar oluşturularak çıktı alılabilir; teklifler müşterilerle paylaşılabilir; satış aşamaları tanımlanabilir. Teklif ve fırsat yönetimi için etkinlikler ve görevler oluşturulabilir. Böylece ekip önemli işler atlamaz ve bütün işler zamanında yetişir. Tüm bunlarla birlikte tek bir tıkla sipariş sürecine geri dönülebilir.

Satış Süreci Yönetimi

TORK satış işlemleri ile ilgili detaylı veriler içerir. Böylece satış süreci yönetimi daha kolay yapılabilir. Tüm süreç “satış süreci yönetimi” çatısı altında toplanır. İçerdiği tüm işlemler opsiyoneldir. Böylece her türlü sürecin birbirleri arasında uyumu sağlanabilir.

Satış süreci yönetimi, siparişlerin kaydedilmesinden ürün veya müşteri bazlı satış raporları hazırlamaya kadar geniş bir yelpazede ele alınır. Süreçte birden fazla para birimi ile çalışılabilir. Avrupa Merkez Bankası’ndan otomatik olarak anlık alınan kurlar sayesinde kur farkı riskleri ortadan kaldırılabilir.

Siparişe ait satın alma istekleri girilerek, süreç kolayca takip edilebilir. Siparişe ait üretim süreçleri oluşturmaya da izin veren TORK, satış sonrası teslimatların takibine izin verir ve otomatik stoktan düşme işlemleri yapar. Satış faturaları kesilmesi ve irsaliyeler oluşturulması gibi satış süreci yönetimi işlemlerine tek bir yerden ulaşmaya, maliyetleri yönetmeye olanak tanır.

Proje Yönetimi

TORK yalın ERP, proje yönetimi ve maiyet takibi için tüm ekiple koordineli çalışmayı sağlar. Yeni bir proje veya proje aşaması oluşturulabilir ve proje ekibi belirlenebilir. Ekipteki kişiler için görevler oluşturma, yapılacak işlerin atanması ve ekibin durumlarını takibi gibi proje yönetimi süreçlerini eksiksiz işletir.

“Sürükle/bırak” ara yüz sayesinde projeleri kolayca yönetmeye izin veren TORK, projeye ait teklif ve fırsatları değerlendirme, sipariş süreci ekleme ve gelir/gider kaydetme ve proje maliyetlerini takip etme fırsatı verir. Proje yönetimi süreçlerinde işletmenin farklı projeleri için belirlenen farklı ekipleri yönlendirmeyi de sağlar.

İş Takibi ve Aktiviteler

TORK satış süreçleri öncesi önemli işlevleri yerine getirir. Çalışanlara, ekiplere veya kendinize aktiviteler ve görevler tanımlamayı sağlar. Bulut tabanlı ERP özelliği sayesinde bu işlemler mekândan bağımsız yapılabilir. Böylece işler unutulmaz ve yarım kalmaz.

Toplantı, telefon görüşmeleri, e-postalar, ziyaretler, etkinlikler gibi farklı türdeki aktiviteler oluşturmaya imkân veren TORK, takip edilen bütün işleri belirlenen kriterlere göre listeleyebilir. Ekipteki kişilerin yaptıklar işler ve farklı aktiviteler takvim üzerinde görülebilir. Böylece daha iyi bir planlama, iş takibi ve görev yönetimi sağlanabilir. TORK, satış ekibinin ne zaman ne yapacağını anlık olarak göremeye de imkân sağlar.

Hizmet ve Ürün Yönetimi

Ürün yönetimi, işletmelerin en önemli yönetim kalemlerinden biridir. TORK yalın ERP programı ile satış yapılan veya üretimde kullanılan tüm ürün, hizmet, hammadde ve yarı mamulleri kaydetme, gruplandırma ve kataloglar oluşturulabilir. Ürün yönetimi süreçlerinde ürün ve hizmetler için alınan ek vergiler sisteme kaydedilerek maliyet analizleri yapılabilir.

İşletmeler için en az görev yönetimi, satış ve müşteri yönetimi kadar önemli olan ürün yönetim proseslerinde üretim için gereken materyaller belirlenebilir. Üretim emirlerinde bunlardan ne kadarının kullanıldığı takip edilebilir ve maliyet hesaplamaları yapılabilir. Ayrıca, ürün ve hizmetlerden oluşan paketler belirleme özelliği de ürün yönetimi süreçlerinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Stok Yönetimi

TORK, satış, müşteri yönetimi veya çoklu depo yönetimi süreçlerinde işletildiği gibi stok yönetimi sürecinde de işletmelerin ihtiyaçlarına odaklandı. Ürün, ürün paketi, hammadde ve yarı mamul stoklarını kolay ve hızlı bir şekilde tutmaya fırsat veren

TORK, sipariş alındıktan sonra otomatik stok çıkışı yapar. Satışı yapılan ancak henüz teslim edilmemiş ürünler rezerve stoka geçirilir. Böylece mükerrer satış engellenmiş olur. Stok yönetimi işlemlerinde önemli başlıklar için hassastır. Giriş, çıkış, düzeltme ve ziyan stok hareketleri oluşturulabilir. Stok girişlerine ait alış faturaları takip edilebilir. Depolar oluşturularak çoklu depo yönetimi imkânı verir. 

Üretim

Yalın ERP programı TORK, işletmeler için birincil önemdeki üretim için temel ve özel uygulamalar içerir. Ürün reçetesine göre üretim emri verilebilir veya planlama yapılabilir. Harcanan materyal için otomatik stok düşümü yapılarak, maliyetler takip edilebilir.

Üretim öncesi ürün reçeteleri tanımlama, üretim planlamaları yapma, siparişe ait veya bağımsız üretim emirleri oluşturma gibi kalemler, üretim, üretim yönetimi ve stok yönetimi işlemlerini kolaylaştırır. TORK, ayrıca, üretim emri tamamlanınca kullanılan materyallere göre otomatik olarak stokları ayarlar. Satış süreci yönetimi gibi üretim ve ürün yönetimi süreçlerinde de maliyet analizleri yapılabilir.

Satın Alma

Satın alma, TORK’un odaklandığı diğer başlıklar arasında yer alıyor. Ürün, hizmet, hammadde ve yarı mamuller için satın alma emirleri verilebilir. Alış faturalarının ve ödemelerin takibi yapılabilir. Siparişe ait veya bağımsız satın alma emirleri oluşturmanın yanında alınan teklifleri değerlendirme; satın alma emirleri sonunda stok girişi yapma gibi işlemler pratikçe gerçekleştirilebilir.

Çoklu Şube Desteği

İşletmeler için müşteri ilişkileri yönetimi veya CRM ne kadar önemlisi ile çoklu şube desteği de işletmenin sürdürülebilir hizmetleri için önemlidir. Çoklu şube desteği, çoklu depo yönetimi gibi işletmelere önemli avantajlar sağlar.

TORK, satış süreçlerinde etkili bir konumu olan şube tanımlama desteği içerir. TORK ile şubeler tanımlanarak, şubede çalışan personel, satış, stok ve alınan ödemeler takip edilebilir. Çoklu şube desteği ile şube bazlı personel tanımlanabilir. Böylece şubelerde çalışan personel sadece kendi şubeleri için işlem yapar. Çoklu şube desteği böylece şubeler arası karışıklığı önler. Şube bazlı kasa ve banka hesapları tanımlama ve şubede yapılan satışları ve stok hareketlerini takip etme gibi özellikler de içerir.

Finans ve Gelir/Gider

TORK yalın ERP programı, gelir/gider ve finans işlemlerini takip etmek için işlevsel özellikler barındırır. Ön muhasebe, satış, satın alma ve insan kaynakları süreçleri gibi finans ve gelir/gider süreçlerinde de dikkat çeken fonksiyonları bulunan bulut tabanlı yalın ERP programıdır.

TORK ile kasa ve banka hesapları farklı para birimleri ile tanımlanabilir. Güncel bakiyeleri görüntüleme ve tüm hareketlere ulaşmak oldukça pratiktir. Gelir/gider oluşturma, giderler için alış faturaları ekleme ve ödeme durumlarını takip etme gibi özellikleri, finans avantajları sağlar.

Faturalar ve Çekler (e-fatura)

TORK, finans ve ön muhasebe işlemleri arasında bulunan fatura ve çek işlemlerini yönetmeye de imkân tanır. Fatura şablonları oluşturma, fatura kesme, farklı para birimleriyle fatura düzenleme, alış ve satış faturaları takip etme, nakit veya çekle tahsilat kaydı girme gibi işlemler kolayca yapılabilir.

Bu süreçte ödeme durumları da her zaman ekrandan görülebilir. Alınan ve verilen çeklerin takibini yapmayı sağlayan TORK ile faturalar ve çekler ile bağlantılı sipariş, satın alma, stok girişi veya gelir/gider gibi faktörler de yönetilebilir. Böylece hiçbir belge sürüncemede kalmaz.

Finansal Durum, Tahsilat ve Ödemeler

TORK yalın ERP ile tahsilatlar ve ödemeler takip edilerek, şirketin mali durumuna tek bir tıkla ulaşılabilir. Şirketin kasasına giren, girecek olan, çıkan veya çıkacak olan tüm finansal hareketler görüntülenebilir. Alacak ve vereceklere anında erişilebilir.

Müşterilerin ve tedarikçilerin bakiyelerini görüntüleme; çekler ve faturalar için ödeme ve tahsilat takibi yapma; ödeme veya tahsilat zamanı gelince uyarı alma gibi özellikleri işletmelerin işini kolaylaştırır. Ayrıca, fatura veya çeklerin tahsilatları tek seferde veya parçalı olarak girilebilir.

Personel ve Özlük Bilgileri

TORK, insan kaynakları (İK), personel yönetimi ve performans değerlendirmeleri için işlevsel özellikler içerir. Personelle ilgili tüm bilgilere tek bir yerden erişim sağlanabilir.

Personelin kişisel ve özlük bilgilerini yönetme; departman ve unvan seviyesinde pozisyonunu belirleme, personele kullanıcı oluşturma ve yetkilendirme gibi özellikleri insan kaynakları departmanlarına görev yönetimi için önemli kolaylıklar sağlar.

İzin, Masraf/Harcama, Zimmet ve Eğitim Yönetimi

TORK yalın ERP, ön muhasebe işlemlerinde olduğu gibi insan kaynakları sürecinde de işletmelerin işlerini kolaylaştırır. Çalışanların izinlerini, zimmetlerini, eğitimlerini, masraf ve harcamalarını yönetmeyen fırsat veren TORK, çalışanların taleplerini takip etme ve onaylama imkânı da sağlar.

Personelin ücretli veya ücretsiz tüm izinlerini takip etme; personel masraflarını yönetme; personelin masraf taleplerini alma ve muhasebeleştirme gibi finans ve insan kaynakları işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Birim amirlerine sadece onaylama kalır. Personele zimmetlerin yönetilmesini de sağlayan TORK, personele eğitimler tanımlama, personellerin aldığı eğitimleri takip etme fırsatı da verir.

Dinamik Yetkiler ve Roller

TORK yalın ERP programı, personelin yaptığı işlere göre roller tanımlayabilir. Bu rollerle kullanıcılar ilişkilendirilerek, personelin TORK’un özelliklerine erişmesi konusunda yetkilendirme yapılabilir. Ön tanımlı roller kullanma ve yeni roller oluşturma işlemleri yapılabilir. Personelin görev dağılımını belirleme ve veri güvenliğini en üst düzeye taşıma gibi özellikleri de yöneticilerin işini kolaylaştırır.

Özetle TORK;

İşletmeler için çağın gerektirdiği bütün özellikleri bünyesinde barındırır. Tutarlı ve doğru bilgi üretme, bu bilgileri ve verileri işlevsel yönetme imkânı verir. İşletmeler için doğru ve pratik bir dijital dönüşüm sağlar.

Web ve bulut tabanlı çalışan, eğitim ve yatırım gerektirmeyen, özgün bir yazılım olan TORK;

 • Satış odaklı yalın bir ERP programıdır.
 • Şirket hedefleri doğrultusunda kurumun ana ihtiyaçlarına yönelik 11 farklı modülü ile tam bir şirket yönetimi sağlar.
 • İşletmenin doğru ve seri işleyen bir yapıda yönetilmesini hedefleyerek karlılığın artmasını sağlar.
 • İşlevsel, ekonomik ve çevik bir yapıya sahiptir.
 • Çalışanların iş yapış biçimlerini düzenler. Çünkü verimliliğe giden yol mutlu ve verimli çalışanlardan geçer.
 • Müşteriler için oluşan fırsatları takip edip yönetmeyi sağlar.
 • Satışlara özel uygulamalar içerir.
 • Tüm adımları opsiyoneldir. 
 • İşletmenin özel uygulamalarına kolaylıkla uyum sağlar.
 • Ürün veya müşteri bazlı raporlar oluşturmaya fırsat verir.
 • Üretim için gerekli materyalleri belirlemeye olanak tanır.
 • Personele görevler atar, görevlerin durumunu takip eder.
 • Farklı para birimleri ile çok sayıda işlem yapmaya imkân tanır.

Yani her işletmenin TORK’a ihtiyacı var!