Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Nihan Yılmaz - İçerik Uzmanı
3 dakika
Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Tevkifatlı fatura, muhasebede önemli bir yere sahiptir. “Kesinti” anlamında kullanılan tevkifat, KDV ya da Gelir Vergisi üzerinden yapıldığında “bölüşmek” anlamında kullanılır. Peki, tevkifatlı fatura nedir? Tevkifatlı fatura muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Tevkifat Nedir?

“Tevkifat” terimi, “kesinti” veya “bölüşme” anlamındadır. Muhasebe ve vergi uygulamalarında sık karşılaşılan bir terimdir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura ikiye ayrılır; KDV tevkifatı ve Gelir Vergisi tevkifatı… Faturadaki KDV tutarının alıcı ve satıcı tarafından paylaşılması yani KDV oranının, alıcı ve satıcı arasında bölüşülmesine KDV tevfikatı denir. Vergi dairesine beyanname ile ödenen faturaya da gelir vergisi tevkifatı adı verilir. Tevkifatlı faturada vergi tutarı alıcı ve satıcı arasında bölüşülür.

Tevfikat Oranı Nedir?

Tevkifat oranı, verilen hizmete ve ya da ürünlere göre hesaplanan KDV üzerinden yapılan kesinti oranıdır. Bir faturada tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve tevfikat oranı, yapılan işe veya işin kime yapıldığına göre değişebilir.

Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Bir fatura varsayalım:

  • Hak ediş tutarı: 200.000 TL
  • KDV (%18): 36.000 TL
  • Toplam: 236.000 TL
  • 1/6 KDV Tevkifatı (-) 6.000
  • Gelir Vergisi Stopajı (%3) (-) 6.000
  • Genel toplam: 224.000

Bu tevkifatlı faturanın muhasebe kaydı şöyle yapılır;

  • 120 - 224.000 TL
  • 193 - 6.000 TL (%3 Gelir Vergisi kesintisi)
  • 350 - 200.000 TL
  • 391 - 30.000 TL

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura, uygulanacak kesintiye göre yüzde aralıklarına göre hesaplanır. Tevfikat yüzde aralıkları 5/10 ve 9/10 gibi oranlarda hesaplanır. Hangi faturaya hangi oranın uygulanacağı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

Tevfikat hesaplamasında örneğin; 1000 TL’lik bir fatura tutarı, yüzde 18 KDV de eklenince 1180 TL olacaktır. Bu faturanın 5/10 tevkifat oranı olduğunu varsayalım. Bu durumda 180 TL’lik KDV tutarının 5/10’u 90 TL edecektir. Yani bu 90 TL’lik bölüm tevkif edilmiş olur. Ödeme sorumluluğu da alıcıya geçer. Yani 90 TL alıcı, 90 TL satıcı sorumluluğundadır. Faturanın toplamı ise, satıcı için 1090 TL’ye düşer.