Satış Odaklı Süreç Ne Demektir?

TORK
6 dakika
Satış Odaklı Süreç Ne Demektir?

Satış, bir işletmenin kalbidir. Sanırım bunu kimse inkâr edemez. İşletmelerin en önemli hedefleri olan kar maksimizasyonu ve sürdürülebilirlik, düzenli işleyen bir satış süreci olmadan çokta mümkün olmaz.

Biz ağırlıklı olarak mühendislerden oluşan bir ekip olsakta bunca yıllık tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor; dünyanın en iyi ürünlerini de üretseniz, en başarılı hizmetlerini de sunsanız, satışa dönmedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Ayrıca satışın dışında pazarlama, konumlandırma gibi birçok faktörü de hesaba katmanız lazım. 

Bu bloğun konusu en az bu saydıklarımız kadar önemli fakat çoğunlukla gözden kaçan; "sağlıklı işleyen bir satış süreci" olacak.

Sağlıklı bir satış ekosistemine sahip olmanız için doğru işleyen bir satış süreciniz olmalı. TORK Yalın ERP’yi geliştirirken satış sürecini işin tam merkezine aldık. Üretim, proje yönetimi gibi önemli geliştirme adımlarını arka plana iterek değil, bunları satış sürecinin bir parçası kabul ederek yaptık.

TORK'ta bulunan çoğu bileşen bir satış sürecine bağlıdır. Siz bir "klasör" açarak içerisine o satışla ilgili teklif, müşteri görüşmeleri, sipariş, üretim, satın alma, fatura, irsaliye, proje yönetimi ve masraflar gibi elementlerden istediğiniz kadarını ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz her bir kalem ilgili satışın birer parçası olur ve işin bütününü görmenizi sağlar. Eklediğiniz özellikleri rahatça yönetebileceğiniz gibi, satış süreci odaklı bu sistem sayesinde kolayca ulaşma imkanına da sahipsiniz. Tabi ki üretim, satın alma, proje yönetimi gibi süreçler bir satıştan bağımsız olarak yapılabilir. Örneğin AR-GE projeleri veya stoka mal çekme gibi işlemleri TORK üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Satış Süreci Odaklı Olmanın Faydaları

Satışı odağa koymanın TORK'u kullanan işletmeler için birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak;

1. Karlılık Artışı

Satış her şeyden önce karlılık demektir. Eğer sattığınız ürün veya hizmetin size olan maliyetini yeterince iyi hesaplayamıyorsanız burada bir sorun var demektir. Ayrıca şirket içerisindeki kaynakları yeterince verimli kullanmadığınız için müşteri veya iş kaybediyor, bunlarla birlikte stoklarınızı yönetemiyor ve üretim süreçlerinizde sorunlar yaşıyorsanız, karlılığınızda da sorunlar olabilir. Yalın ERP işte tam bu noktada devreye giriyor ve şirketinizin satış süreçlerini uçtan uca düzenlemeniz ve karlılığınızı arttırmanız size destek oluyor.

2. Planlama ve Strateji Geliştirebilme Yeteneği

Eğer işinizle alakalı elinizde yeterince veri yoksa veya verilere sağlıklı erişemiyorsanız, şirketin geleceği ile ilgili öngörülerde bulunmak ve stratejiler ortaya koymakta oldukça zorlanırsanız. Birçok ERP ve CRM uygulamasında şirketinizin ürettiği veriler tutulur fakat bunlar arasında anlamlı ilişkiler kurmak oldukça zor ve maliyetlidir. TORK Yalın ERP ile satış sürecinizi merkeze aldığınızda istediğiniz veriye kolaylıkla ulaşabilir ve doğru stratejiler ortaya koyabilirsiniz. Örneğin, bir müşteriye geçen yıl sunduğunuz (satışa dönüşen ve dönüşmeyen) teklifleri, yaptığınız satışları, iade veya teknik servis hizmetleri gibi işlemleri analiz edip, bu yılki hedefler doğrultusunda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ustaca planlarsınız.

3. Şirketin etkin işleyişi

İşletmelerin hayatta kalabilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için şirket içerisinde akılcı bir çalışma düzeni kurulmalıdır. Bunun için hantal sistem kurtularak işleri doğru bir şekilde yönetmek gerekir. Ayrıca çalışanlar arasındaki uyum ve iletişimi olabildiğince maksimize etmek işletmenin psikolojisi açısından yerinde bir adım olacaktır.

4. Agile (Çevik) Yaklaşım

Günümüzde teknolojinin getirdiği yeniliklere adapte olmak, doğru çalışma düzenine kavuşmak açısından çok daha önemli hale geldi. Artık insanlar marketlerde dahi sıra beklemek istemiyor. Hemen işlerinin görülmesini talep ediyorlar. Şirketlerinde benzer şekilde hızlı hareket etmek ve anlık değişimlere ayak uydurabilme ihtiyaçları doğdu. Çünkü dijitalleşen çağda rekabet eskiye göre çok daha sert ilerliyor. Yeniliklere ayak uyduran ve değişimleri işine adapte eden şirketler rakiplerine göre bir adım önde. Satış süreçlerini daha esnek hale getiren, fazladan oluşan iş yüklerini üzerlerinden atan ve karşılaştıkları durumlara anlık tepkiler veren işletmeler rekabette her zaman avantajlı konuma geçiyor.

5. Sürdürülebilirlik

Şirketlerin en önemli hedeflerinden bir diğeri de sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamaktır. Bunun başarılabilmesi için satış sürecinin (teklif, müşteri görüşmeleri, sipariş, üretim, satın alma, fatura, irsaliye, proje yönetimi ve masraflar vb.) çok iyi özümsenmesi gerekir. Ancak bu sayede etkin bir büyüme grafiğine ulaşılabilir. Konuya bir marka perspektifinden baktığımızda çağa adapte olan, müşterilerine sunduğu ürün veya hizmet kalitesini standardize eden ve düzenli bir çalışma dinamiğine sahip olan şirketlerin sürdürülebilir olduğunu görmekteyiz. TORK Yalın ERP’nin en önemli misyonlarından biri de şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesidir.

Satış odaklı çalışma biçimini inceledikten sonra buyrun bu yöntemle nasıl gelir artışı sağlayacağınıza göz atalım.

TORK hesabınıza giriş yapmak için buraya, deneme hesabı oluşturmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Görüşmek üzere!  

TORK Yalın ERP Destek Ekibi