Satış Nedir, Pazarlama Nedir?

Mertcan Kurt - İçerik Uzmanı
4 dakika
Satış Nedir, Pazarlama Nedir?

Satış ve pazarlama, şirketlerde sıklıkla kullanılan iki terimdir. Bu iki terim, birbirleri ile bağlantılıdır. Ancak satış ve pazarlama çok farklı açılardan farklı işlevler görür. Ayrıca, uygulamaları da farklıdır. Peki, satış nedir, pazarlama nedir?

Şirket yöneticileri, işletmenin operasyonlarını sürekli takip etmek zorundadır. Muhasebe birimi finansal süreçleri kaydeder ve kontrol eder. Yöneticiler ve muhasebe nihai olarak pazarlamaya ve satışa odaklanır. Peki, satış ile pazarlama arasındaki fark nedir?

Satış Nedir?

Satış, temel amacı “stokta olanı satmak” olan bir ekibin işidir. Şirketlerin belirli ürünleri veya hizmetleri vardır. Bunları satmak “satış” ekiplerinin sorumluluğundadır. Satış, müşteriler ve / veya kanal ortaklarıyla ilişkiler geliştirir. Kapalı kapıları açarlar, ürün ya da hizmet ile ilgili çekinceleri giderirler, fiyat ve satış şartları konusunda pazarlık yaparlar. Müşterilerinin siparişlerinin tam olarak yerine getirilmesi için ilgili birimlerle ortak çalışırlar.

Satış birimlerinin perspektifi, şirketin içinden müşterilere yöneliktir. Şirketin ufku da günlük, haftalık, aylık ve birkaç çeyreklik sürece odaklanmıştır. Bu periyotlarda odaklanılan satış hedefi gerçekleşmezse şirketin kuruluş amacı gerçekleşmemiş demektir. Bu sebeple satış, bir şirketin temel amacına hizmet eden süreçleri ifade eder.

Pazarlama Nedir?

Pazarlamanın temel işlevi; müşterinin şirkete baktığı perspektiften pazarı anlamaktır. Şirketi, gelecekte olması gereken yerde görmek için yönetmektir. Pazarlamanın işi, organizasyonu, şirketin kârlı bir şekilde rekabet edebileceği segmentlere veya müşteri gruplarına ve kanallara yönlendirmektir. Kuruluşun, dağıtım kanalının veya son müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tekliflerin, fiyatlandırmaların ve iletişimin nasıl olması gerektiğine karar vermektir. Bu, aynı zamanda pazardaki şirketin konumlandığı stratejilerin de bir işlevidir.

Pazarlama, ayrıca, pazarın dikkatini çekmek, genellikle dijital araçlarla müşterilerle ilişkiler kurmak ve potansiyel müşterileri kazanmak için pazarı analiz eder. Gerekli araçlarla ve taktiklerle müşterileri satış kanallarına yönlendirmeye çalışır. Bununla birlikte satış olmadan pazarlama çabaları yetersiz kalır.

Pazarlama, satış birimini; nerede müşteri olduğu, müşterileri nasıl kazanacakları ve bunun için hangi taktikleri kullanmaları gerektiği gibi konularda yönlendirir. Bununla birlikte, pazarlama, sadece günlük satışlara odaklanırsa gelecekteki satışla tehlikeye girer. Bu sebeple pazarlama, gelecek odaklı bir satış stratejisidir.

Satış Odaklı İş Yönetimi yazılımı TORK'un işletmenize sağlayacağı faydaları video sunum üzerinden öğrenebilirsiniz. Programı 14 gün boyunca ücretsiz kullanmak için buraya tıklayabilirsiniz! 

Sağlık günler dilerim.