Sağlıklı Bir Proje Yönetimi Nasıl Olmalı?

TORK
6 dakika
Sağlıklı Bir Proje Yönetimi Nasıl Olmalı?

Her projenin zamanı vardır. Büyük bir projede 1 aylık gecikme, proje maliyetinin yüzde 5 ila yüzde 10’u kadar ek maliyetlere yol açabilir. Bu da proje hedeflerine eksi puanla başlamak demektir. Bu sebeple sağlıklı bir proje yönetimi; zaman, kalite ve maliyet üçgeninde önemli işlevler görür. Bu alanların her birinde planlamalar ve performans standartları belirlenir. Proje yönetimi, planlanan standartlarla ilgili bilgiye ihtiyaç duyar. İşte tam bu aşamada bilgi sistemlerinin geri bildirimlerinin önemi ortaya çıkar.

Projelerde her bir süreç bir yönetim kararının sonucudur. Yönetim kararları, bilgiye veya enformasyona dayanır. Ortak unsurların bir araya gelmesi ile program ve maliyet aşamaları ele alınır; ilerleme bilgileri toplanır, sıralanır ve raporlanır. Bu unsurlar, projenin tamamlanması için yapılan temel ardışık faaliyetlerdir.

Bir proje yöneticisinin görevi, insan faaliyetleri için temel kuralları koordine etmek ve uygulamaktır. Bu nedenle, proje yönetimi bilgi sistemlerinin tüm unsurlarının etkilendikleri, ana faaliyetlerle ilgili olmalıdır. Nihayetinde insanların projedeki bütün faaliyetleri sonuç veya sorun ortaya çıkaracaktır.

Proje Yönetimi Nasıl Başarılı Olur?

Proje yönetiminin başarısında etkili olan bazı temel unsurlar vardır. Bu unsurlar çoğunlukla mevcutsa, projenin başarılı olma ihtimali yükselir.

Proje yönetimi başarısını etkileyen unsurlar şunlardır;

 • Proje yönetimi ekibinde yer alan kişilerin yönetecekleri proje türünde önceden deneyim sahibi olmaları arzu edilir ancak zorunlu değildir.
 • Ekibin her kategorisinin baş üyesi, mevcut projede başrol verilmeden önce daha alt kademelerde görev yapmış olmalıdır.
 • Proje yönetiminde görev alan kişilere tecrübe ve sürekli eğitim programları düzenlenmelidir.
 • Her ekip üyesi, birbirlerinin işleri, ihtiyaçları ve sorumlulukları hakkında iyi bir çalışma bilgisine sahip olmalıdır.
 • Her ekip üyesi, diğer ekip üyeleri tarafından kullanılan veya hazırlanan ana kontrol belgelerini anlayabilmelidir.

Proje Yönetiminde Bilginin Önemi

Proje yöneticilerinin bilgiye ihtiyaç duyduğu anahtar alanlar vardır. Bütün alanlar değerlidir; ancak bu anahtar alanlar sistematik olarak kapsanırsa, yöneticiler projeleri yönetmek için en azından veya neredeyse tüm bilgilere sahip olacaklardır.

Proje yöneticilerinin bilgiye ihtiyaç duyduğu anahtar alanlar şunlardır;

 • Personel ve insan gücü,
 • Sözleşme ve tasarım kapsamındaki değişiklikler,
 • Ekipman ve malzemeler,
 • Programlar ve planlanan operasyonlar,
 • Fiziksel ilerleme durumu,
 • Giderler, harcanan maliyetler (İş gücü, nakit akışı, taahhütler, tahminler),
 • Tasarım ve tedarikte kalite güvencesi.

TORK Yalın ERP Proje Yönetim Modülü

TORK Yalın ERP proje yönetim modülü, projelerin yönetimi ve kontrolünde üstünlükler sağlar. Modül, proje yönetiminin ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri tek bir platformdan takip etmeye imkân verir.

TORK Yalın ERP proje yönetimi sistemi modülü ile;

 • Projede yer alacak ekipler oluşturulabilir,
 • İş bazında görev atamaları yapılabilir,
 • Projenin kârlılık analizi ile birlikte kesilen faturalar aynı ekran ara yüzünden kolaylıkla takip edilebilir.

Modülün “Proje Detay” alanında;

 • Proje personeli görülebilir,
 • Personelin masrafları takip edilebilir,
 • Gelir ve gider durumları izlenebilir,
 • Teklifler değerlendirilebilir,
 • Satış süreçleri ele alınabilir,
 • Faturalar görülebilir.

Modülün “Görevler ve Proje Yönetimi” alanında;

 • Yapılacak işler,
 • Devam eden süreçler,
 • Öncelik verilmesi gereken başlıklar,
 • Önceliklerle ilgili gelinen aşama ve tamamlanan başlıklar tek ara yüzden görülebilir.

Modülün “Proje Ayarları” alanında ise;

 • Proje yönetim aşamaları takip edilebilir,
 • Yetki verilen proje paydaşları görev alanındaki başlıkları değiştirebilir, silebilir veya yeni görev alanları ekleyebilir.
 • Proje ekibinde yer alan isimler projeden çıkarılabilir veya yeni isimler eklenebilir.

TORK Yalın ERP proje yönetimi modülü, proje yönetimi ekiplerinin bütün gereksinimlerine odaklanmıştır. Anlık enformasyon sağlayan modül, ilgili alanlarda ilgili personelin güncelleme veya değişiklik yapabilmesini sağlar. Bu güncelleme veya değişiklikler projenin bütün paydaşları tarafından görülebilir.

Proje yönetimi modülünün hedefi; proje yönetimi aşamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Sürecin sonunda projenin zamanında, öngörülen veya öngörülenden daha az maliyetle ve tamamlanması sağlanmış olur. Sizde TORK Yalın ERP proje yönetim modülünü denemek için hemen hesap oluşturabilir, programı tam 14 gün ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. İşte link!