Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Elif Yağmur
6 dakika
Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Performans değerlendirme, herhangi bir işletmede ya da kuruluşta görev yapan kişilerin ya da grupların performansını analiz etmeyi amaçlayan bir araçtır. Çalışanların ve kuruluşun birçok yönden gelişmesi amacıyla kullanılan performans değerlendirme için bir takım yöntemler vardır!

Performans değerlendirme, hem işletmelere hem de personele birçok açıdan fayda sağlayan bir yöntemdir. Kurumun yöneticileri ile personeli arasındaki ilişkileri, işe bağılığı ve sadakati ve iş memnuniyetini arttıran performans değerlendirmeleri, organizasyonun başarısına katkı bulunur. Çalışanlar verimliliği artırması açısından da önemli bir göstergedir. Peki, performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?

  •        Düz sıralama yöntemi

En basit ve temel performans değerlendirme yöntemi olarak bilinir. Personel, kıdeme göre ve iyiden kötüye doğru sıralanır. Değerlendiriciler genellikle üst ve alt çalışanları önce seçer. Daha sonra süreç orta seviyedeki çalışana doğru devam eder.

  •        Kontrol listesi yöntemi

İnsan kaynakları yöneticilerinin hazırladığı kontrol listesine dayanan bir yöntemdir. Personelin davranışlarına ilişkin ifadelerin yer aldığı listede değerlendirici için tanımlayıcı seçenekler vardır.

  •        Eşli karşılaştırma yöntemi

Güvenilir ve kolay bir sıralama ile bir gruptaki çalışanlar birbirleri ile karşılaştırılır. Örneğin; 5 kişilik bir grupta sırayla eşli karşılaştırma yapılı ve performansı iyi olan çalışan belirlenir.

  •        Derecelendirme yöntemi

Yaygın performans değerlendirme yöntemlerinden biridir. Farklı iş performansı kriterlerine göre sayısal olarak 1'den 10'a kadar derecelendirmeyi kapsar.

  •        Gizli değerlendirme yöntemi

Genellikle memurlar için kullanılan bir yöntemdir. Terfi ve görev devri gibi kararlarda yaygın olarak kullanılır. Personel performansı ve diğer özelliklerine ilişkin kıdemli kişi tarafından gizli rapor hazırlanır. Bu rapor, değerlendirici yetkililere mühürlü olarak gönderilir.

  •        Psikolojik değerlendirme yöntemi

Çalışanların gelecekteki performans potansiyellerini değerlendiren bir yöntemdir. Birebir görüşmelerden psikolojik testlere, tartışmalardan diğer değerlendirme uygulamalarında kadar birçok kriter gözden geçirilir. Bu değerlendirmenin kalitesi psikologların yetenekleri ile bağlantılıdır.

  •        Grafik derecelendirme ölçeği yöntemi

Popüler bir performans değerlendirme yöntemidir. Geleneksel bir yöntemdir. Doğrusal derecelendirme ölçeği ile değerlendirme yapılır. Çalışanlar farklı kriterlere göre değerlendiren bu yöntemde her kriter kategorik olarak ayrılır. Belirli bir sayısal değer taşıyan kriterlere göre çalışanı en iyi şekilde tanımlayan değerler sonuca ulaştırır.

  •        Kritik olaylar yöntemi

Denetim otoritesi tarafından kritik olayların kayıtlarının tutulduğu bir yöntemdir. Olaylara göre çalışanın tepkisi ölçülür. Çalışana puan verilerek o özel durumdaki yanıt düzeyi değerlendirilir.