Muhasebe Nedir? Nasıl Tutulur?

Mertcan Kurt - İçerik Uzmanı
4 dakika
Muhasebe Nedir? Nasıl Tutulur?

Toplumun en küçük birimi aileden başlayarak holdinglere kadar her oluşum muhasebe ile bir şekilde ilişkilidir. Muhasebe, işletmelerin sürekliliğinin temelidir. İşletmeler için hayati önemde olan muhasebe; finansal süreçlerin belgelenmesinden sınıflandırılmasına, kaydedilmesinden raporlanmasına kadar birçok aşama içerir. Finansal sistemler bütünü olan muhasebe nedir? Muhasebe nasıl tutulur?

Muhasebe Nedir?

Muhasebe ya da genel muhasebe, en basit tanımı ile “hesap tutmak” demektir. Kurumsal muhasebe; herhangi bir iş kolunda faaliyet gösteren bir işletmenin ticari ya da finansal hareketlerini içeren sistemli bilgilerdir. Finansal işlemlerin belgelendirilmesi, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanması gibi işlemlerden sorumludur. Bu bilgi ve işlemlerin ilgili kişilere, yöneticilere veya kurumlara sunulmasını sağlar.

Ticari işletmelerin en önemli mekanizması, muhasebedir. Her ölçekteki işletmelerin muhasebe kaydı tutması zorunludur. İşletmenin ölçeğine göre muhasebe sorumlulukları değişir. Kurumsal mekanizmalarda daha sofistike bir yapıya sahip olan muhasebe, bu sebeple, özellikle de küçük, orta ya da büyük ölçekli işletmelerde bir departman yapısı içinde takip edilir.

Muhasebe Nasıl Tutulur?

Muhasebe işlemlerinde işletmenin bütün finansal kayıtları ve evrakları kayıt altında tutulur. Muhasebe tutmak, işletmelerin yönetim politikasının bir parçasıdır. Muhasebe tutmak için bazı bilgi ve veri sistemleri kullanılır. İşletmelerin varlık ve kaynak oluşumu ve bunların kullanılma biçimleri; işletmelerin finansal işlemlerine göre mevcut varlıklarda ve kaynaklarda ortaya çıkan değişimler; mali durum ve bu veri ve bilgilerin ilgili kişilere ya da kurumlara iletilmesi, muhasebe tutmak için gerekliliklerdendir.

Muhasebe tutma mekanizması, işletmelerin yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin; KOBİ’lerin muhasebesinde; gelirlerin ve giderlerin takip edilmesi, borçların ve alacakların kontrol edilmesi ve vergilerin periyodik olarak takip edilmesi gibi işlemler yeterli olabilir. Ancak daha büyük ölçekli işletmelerde bu işlemlere ek olarak raporlamalar, analizler ve çok kapsamlı takip mekanizmaları da sürece katılır.

Muhasebe, üç çeşittir. Bunlar; maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve ihtisas muhasebesidir.

  • Maliyet muhasebesi: Üretim yapan işletmelerde birim ve toplam maliyetleri “maliyet muhasebesi” ile kayıt altına alınır.
  • Yönetim muhasebesi: İşletmelerin finansal kararlar vermesini sağlayan mekanizmadır.
  • İhtisas muhasebesi: Şirket, inşaat, banka ve denetim muhasebeleri, ihtisas muhasebesi kapsamında değerlendirilir.

Muhasebe; ticari işletmelerin hedeflerine hizmet eden bir birimdir. Firmalar kaydını tutmak zorunda oldukları işlemlerin kayıtlanması ve arşivlenmesi gibi işletmelerin faydasına olan işlemlerde “daimi kayıt” işlevini yerine getirir. İşletmelerin kâr ve zarar durumlarını takip etmeyi sağlayan muhasebe, kaynakların daha verimli kullanılması için önemlidir.

Genel muhasebeye giden en önemli yol olanlardan biri hiç şüphesiz ön muhasebe. Ön muhasebe, bir şirketin finansal yönetiminde kullanılan her türlü veriyi takip eden finans sistemidir. Nakit para akışı, stoklar, teklifler, çekler, senetler, faturalar ve banka hesapları gibi temel finans unsurlarının kayıtlarını ve hareketlerini takip eder. TORK'un ön muhasebe modülü işletmenizin finans sistemini bulut ortamında uçtan uca yönetmenize imkan sağlar. Sizde TORK'un ön muhasebe özelliğini işletmeniz özelinde denemek için buraya tıklayarak hesap oluşturabilir, programı 14 gün ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.

Sağlıkla kalın.