KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Nihan Yılmaz - İçerik Uzmanı
4 dakika
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

 • Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerlerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

YÜRÜRLÜKTE OLAN ÇAĞRILAR

 • 2021.1 - İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı
 • 2021.2 - İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

PROJE SÜRESİ ve PROJE BÜTÇESİ:

 • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 16 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
 • Destek üst limiti her iki çağrı için de 300.000 TL geri ödemesiz, 700.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.

UYGUN PROJE KONULARI

 • Her iki çağrı için uygun proje konuları;
 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri 
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri 
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

DESTEKLENECEK PROJE GİDER GRUPLARI

 • Personel Giderleri
 • Makine-Teçhizat Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alımı Giderleri

DESTEK ORANI

 • Personel dışındaki giderler için %60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.)
 • Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde geri ödemesiz destek oranı % 15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Not: Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranı % 15 artırılarak %45 olarak uygulanır, geri ödemeli destek oranı ise aynı oranda azaltılarak %55 olarak uygulanır.

PROJE BAŞVURU TARİHLERİ 7 Nisan – 17 Mayıs 2021

Başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

2021-1 Çağrısı İçin: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.01_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

2021-2 Çağrısı İçin: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.02_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf