Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nihan Yılmaz - İçerik Uzmanı
3 dakika
Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

İşletmelerin temel amacı, kâr etmektir. Kâr, işletmenin başarı göstergesidir. Gelir tablosu, kâr göstergesini ortaya koyan bir tablodur. İşletmelerin belirli tarih aralığındaki faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gelirler, giderler; kârlar ve zararları gösteren gelir tablosu, işletmenin verimliliğinin göstergesidir. Peki, gelir tablosu nedir? Gelir tablosu türleri nelerdir?

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, adından da anlaşılacağı gibi bir işletmenin faaliyet yılı içinde elde ettiği gelirleri, harcadığı giderleri ve karşılaştırmalar sonucu ortaya çıkan net kârı ve zararı gösteren mali tablodur. Bu tablo, şirketin genel durumunu ortaya koyar. Muhasebe süreçleri için önemli bir tablo olan gelir tablosu, işletmenin gelecek stratejileri için de önemli bir metrik olarak kabul edilir. Gelir tablosu, tüm bölümleri bütüncül bir bakış açısı ile analiz edildiğinde, 1 yıllık faaliyet döneminde yapılan tüm mali veya finansal işlemlerin ve işletmenin genel verimliliğini ortaya koyması bakımından da dikkate değer bir tablodur.

Gelir Tablosu Türleri Nelerdir?

Gelir tablosu, iki farklı türde düzenlenebilir. “Hesap tipi gelir tablosu” ve “rapor tipi gelir tablosu” olarak iki tür gelir tablosu vardır. “T” şeklinde düzenlenen hesap tipi gelir tablosunun sol tarafında giderler, sağ tarafında ise gelirler yer alır.

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu, tek düzen formunda hazırlanması sebebiyle şirketlerin karşılaştırma yapabilmesi için pratik bir dokümandır.

Gelir tablosu hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir;

  •  Gelir tablosu, mali tablolar baz alınarak hazırlanır.
  • Tablodaki satış, gelir, kâr; maliyet, gider ve zarar gibi kalemler brüt şekilde kaydedilir.
  • Hiçbir kalem, tamamen ya da kısmen karşılaştırılmak üzere tablodan çıkarılamaz.
  • Gelir tablosunda tutarı olan kalemler yer alır. Tablonun ana sütunları, sürekliliği olan gelirler ve giderlerdir.
  • Gelirler, giderler, kârlar ve zararlar için olağan ve olağandışı hareketler, farklı tablolarda gösterilir.
  • Ana faaliyet giderleri, finansman giderleri, sürekliliği olan olağan faaliyet giderleri, olağandışı giderler, gider tablosu içinde ayrı ayrı gösterilir.
  • Tablodaki her bir kalem farklıdır, birbirlerinin yerine sayılmaz.
  • Tabloda “6” ile başlayan gelir hesaplarının alacak tarafına, işletmenin o yıl içinde elde ettiği gelirler; “7” ile başlayan gider hesapları borç tarafına ise, yapılan giderler kaydedilir.