E-Dönüşüm’de 1 Temmuz Zorunluluğu

TORK
7 dakika
E-Dönüşüm’de 1 Temmuz Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Elektronik Dönüşüm (E-Dönüşüm) Uygulamaları Tebliğine göre, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-dönüşüm uygulamalarından bazılarına geçiş zorunluluğu bulunuyor. 1 Ocak 2020 tarihinde start alan e-dönüşüm sürecinin önemli zorunlu geçiş tarihi olan 1 Temmuz’da bazı mükellefler bazı e-dönüşüm uygulamalarına geçiş yapmak zorunda. İşte e-dönüşüm zorunlu geçiş tarihi 1 Temmuz 2020’de hayata geçecek uygulamalar…

Devletin dijital dönüşümünün bir parçası olan e-dönüşüm, firmalara ve vatandaşlar bazı kolaylıklar getiriyor. Farklı ölçeklerdeki işletmelerin dijitalleşme sürecine katkı sunan e-dönüşüm, “uçtan uca hizmet” temelinde tasarlandı. Birçok elektronik uygulamayı da beraberinde getiren dijitalleşme sürecinde 1 Temmuz 2020 tarihinde bazı uygulamalara geçiş zorunluluğu bulunuyor.

1 Temmuz’da Geçiş Zorunluluğu Bulunan Uygulamalar ve Mükellefler

E-fatura ve E-arşiv

 • 2018 ve 2019 yıllarında brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler
 • 2019 yılında EPDK’dan lisanslı petrol ve türevleri ürünleri imal, ithal ve teslimi yapan -bayiler dahil- şirketler
 • 2019 yılında alkollü ve alkolsüz içecekler imali ve inşa ithalini yapan şirketler
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet araçları ile internet ortamında yayımlananlar

E-irsaliye

 • 2018 yılında brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olanlar mükellefler,
 • 2019 yılında EPDK’dan lisanslı petrol ve türevleri ürünleri imal, ithal ve teslimi yapan -bayiler dahil- şirketler
 • 2019 yılında alkollü ve alkolsüz içecekler imali ve inşa ithalini yapan şirketler
 • Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmeler ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunanlar
 • Demir çelik üreticileri
 • Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar
 • Şeker imalatçıları

E-Müstahsil Makbuzu (İşi gereği kesenler)

 • Mevcut e-fatura mükellefleri
 • 2018 ve 2019 yıllarında brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler
 • 2018 yılında brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olanlar mükellefler
 • 2018 yılında brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olanlar mükellefler
 • 2019 yılında EPDK’dan lisanslı petrol ve türevleri ürünleri imal, ithal ve teslimi yapan -bayiler dahil- şirketler
 • 2019 yılında alkollü ve alkolsüz içecekler imali ve inşa ithalini yapan şirketler
 • E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet araçları ile internet ortamında yayımlananlar

E-bilet

 • Yerli ve yabancı film gösterimi yapanlar

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayın! https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

Şirketinizi dijital dönüşüme adapte etmek için şimdi en iyi zaman! Özel avantajlardan faydalanmak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz! Hesabınıza giriş yapmak için buraya, deneme hesabı oluşturmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Sağlıkla kalın,

TORK Yalın ERP Destek Ekibi