KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital dönüşüm harcamalarını artıracak

Nihan Yılmaz - İçerik Uzmanı
6 dakika
KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital dönüşüm harcamalarını artıracak

KOBİ’ler, dijitalleşmenin önemini her geçen gün daha yakından hissediyor. İnovasyon, değişim ve fırsatların yer aldığı dijital dönüşüm ekosistemine uyum sağlamaya çalışan KOBİ’ler, serbest piyasa koşullarında rekabette fark yaratabilmek için yeni nesil teknolojilerden olabildiğince faydalanmaya çalışıyor.

Uluslararası araştırma şirketi IDC’nın derlediği bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla dünyadaki KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital dönüşüm için BT harcamalarını artıracak. Araştırmaya göre Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 74’ü, dijital dönüşüm için kurum içi yazılım ve proje ekibi istihdam etmek için hazırlanıyor. Bunun en temel sebebinin yazılım kullanımının tabana yayılmasında yaşanan problemlerle, başarısızlıkla sonuçlanan proje yönetim süreçlerinin önüne geçmek olduğunu düşünüyoruz.

Pandemi, dijital dönüşümün önemini ortaya koydu

Dijital dönüşüm, her ölçekteki şirket için ve özellikle de KOBİ’ler için geleceği şekillendiren önemli bir adım olarak görülüyor. Dijital dönüşümünü tamamlayan KOBİ’ler, pandemi sürecinde rekabette bir adım öne geçti; dijital teknolojilere entegre olan işletmeler dikey yönlü bir büyüme sağladı. Bu sebeple ekonomide dijital sistemlere ve iş yazılımlarına olan yönelim hızlandı. Bu süreçte e-ticaret, e-ihracat, mikro ihracat ve sınır ötesi e-ticaret platformları ve uygulamaları da çoğaldı. Tüketiciler, dijital sistemler üzerinden alışveriş yapmaya alıştı. Bu trend önümüzdeki dönemlerde de artmaya devam edecek.

KOBİ’ler dijital dönüşüme entegre oluyor

Dijital dönüşümdeki fırsatları ve ekonominin fiziksel mekanlardan dijital ortamlara yöneldiğini gören KOBİ’ler, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdı. IDC’nin araştırması bu yönde önemli veriler içeriyor. Buna göre;

  • 2026 yılı itibarıyla dünyadaki KOBİ’lerin yüzde 70’i dijital dönüşüm için BT harcamalarını artıracak.
  • 2021 yılında dijital dönüşümün öncelik olmadığını söyleyen KOBİ’lerin sayısı yüzde 19,1 oranında azaldı.
  • Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 74’ü, kurum içi yazılım ekibi istihdam etmeye hazırlanıyor.
  • KOBİ’lerin yüzde 46’sı önümüzdeki 1 yıl içinde yapay zekâ ve makine öğrenmesine odaklanacağını belirtiyor.
  • KOBİ’lerin yüzde 42’si büyük veri (bigdata) ve analitik teknolojilerine yatırım yapmayı hedefliyor.
  • KOBİ’lerin yüzde 37’si mobil platform ve uygulamalara yatırım yapmayı planlıyor.
  • KOBİ’lerin yüzde 35’i siber güvenlik teknolojilerine yatırım yapmayı düşünüyor.

Bu veriler değerlendirildiğinde KOBİ’ler, sürdürülebilir büyüme açısından dijital dönüşümü önemsiyor. Dijital öncelikli stratejileri daha fazla benimseyen KOBİ’ler; esnek, güvenli ve bütünleşik dijital dönüşüm araçlarına ihtiyaç duyuyor.

TORK, dijital dönüşümde KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyor

KOBİ’ler, ekonomilerin belkemiğini oluşturmakta. Sürdürülebilir iş akışı, üretkenlik ve kalıcı rekabet gücü ve sektörel yetenekler kazanmak isteyen KOBİ’ler, teknolojiye yatırım yapıyor, dijital dönüşüme odaklanıyor. Bu kapsamda şirketler, veri ve müşteri odaklı ve otonom olmak zorunda.

TORK, KOBİ’lerin dijitalleşme sürecindeki ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunuyor. Karar alma süreçlerini teknoloji ile uyarlan TORK, her büyüklükteki şirket için iş stratejilerinin merkezinde yer alıyor. CRM ile entegre çalışan finans, stok, depo, görev takibi ve raporlama araçlarıyla KOBİ’lerin dijital dönüşümle ayakta kalması için gerekli her türlü altyapı sunuluyor. Finans, satış, teklif, stok ve satınalma başlıkları altında 20'nin üzerinde farklı tipte hazır rapor ile KOBİ’lerin veriye dayalı iş yapmasına olanak sağlayan TORK yetkiler, kullanıcı rolleri, özelleştirilebilen ek alan ve formlar ile KOBİ’lere esnek bir çalışma altyapısı sunuyor.

TORK’un işletmenize sağlayacağı faydaları yerinizden kalkmadan online ortamda biz size anlatabiliriz. Randevu oluşturmak için buraya tıklamanız ve müsaitlik durumunuza göre gün ve saat tercihinde bulunmanız yeterli. Programı incelemek için aşağıda yer alan demo giriş bilgilerini kullanabilirsiniz.