Damga Vergisi Nedir, Oranları Nasıl Hesaplanır?

Nihan Yılmaz - İçerik Uzmanı
3 dakika
Damga Vergisi Nedir, Oranları Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi, kişiler ya da kurumlar arasında gerçekleştirilen resmi işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlar üzerinden alınan vergidir. Resmi belge statüsündeki ibraz edilebilir her belgeden damga vergisi alınır. Damga vergisi beyannamesi, belirli tarihlerde verilir. Ödenmesi de farklı yöntemlerle yapılabilir. Belgelere göre damga vergisi oranı değişir. Peki, damga vergisi nedir? Damga vergisi oranları nasıl hesaplanır?

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi; kişiler ve kurumlar arasında resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergileri ifade eden bir terimdir. “Kağıt”, ibraz edilen fiziksel ya da elektronik belgeleri ifade eder. Damga vergisi için bahse konu kağıdın ibraz edilebilmesi gerekir. Ayrıca, imzalanabilmesi ya da imza yerine geçen ibarelerin bulunması gereklidir.

Damga Vergisi Ne İçin Alınır?

Damga vergisi, sözleşmeler ve anlaşmalar içeren resmi işlemlerin geçerliliğini belgelemek için alınır. Bu işlemler kişiler ya da resmi kurumlar arasında olabilir. Kişiler arası damga vergisi, her iki taraftan alınır; ancak kişiler ile resmi kurumlar arasındaki işlemleri belgelemek üzere alınan damga vergisi, sadece kişilerden alınır.

Damga Vergisi Oranları Nasıl Hesaplanır?

İş dünyasında çok sık karşılaşılan sorular vardır: Damga vergisi oranları nasıl hesaplanır? Faturalarda damga vergisi nasıl hesaplanır? Damga vergisi hesaplamak için kağıt nüsha adedi dikkate alınır. Damga vergisi, çeşitli vergi dilimlerine göre hesaplanır. Damga Vergisi Kanunu, hangi belgelerin hangi oranlarda vergiye tabi olduğunu açıkça belirtmiştir. Buna göre, bazı belgeler binlik oranlara, bazı belgeler de direkt sayıya göre hesaplanır. Oranlar veya sayılar, belgenin değerine göre hesap edilir. Örneğin; taksitle satış sözleşmelerinin damga vergisi oranı, binde 8,25’tir. Damga vergisi ödemesi, belge yürürlüğe girdiğinde seçilecek damga vergisi yöntemlerine göre tahsil edilir.

Damga Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • Damga vergisi beyannamesi, her ayın 20’nci gününün akşamına kadar vergi dairesine beyan edilmelidir. Hazırlanan kâğıtların vergisi, ertesi ayın 26’sıdan ödenir.
  • Resmi belge, sözleşme veya ibraz edilebilir belge gibi belgeleri imzalayan herkes damga vergisi mükellefidir. Kanuna göre, resmi kurumlar damga vergisi mükellefi değildir.
  • Damga vergisi, nispi ya da maktu şeklinde ödenir. Maktu, değeri belirtilmeyen standart damga vergisidir. Değeri belirtilen işlemlerde nispi olarak ödenir.
  • Sözleşmeler için damga vergisi hesaplaması için yüzde 0,948 vergi dilimi kullanılır.